Grænseforeningen for København og Frederiksberg
Kalender

Ndr. Fasanvej 124 B-C

2024

Tirsdag 13. februar 2024 kl. 18:00 10. februar-mødet med gule ærter, Allégade 10.
Nærmere oplysninger, se: bilag.

Tidligere

2020

Torsdag 14. maj 2020 kl. 14:00
Genforeningsmonumentet ved Trianglen
Landet over er der arrangementer ved 600 genforeningssten. København og Frederiksberg har ingen genforeningssten, men vi har genforeningsmonumentet ved Trianglen ved indgangen til Fælledparken. Overborgmester Frank Jensen holder talen. Københavns Kommune rengør monumentet inden maj 2020.
Beboere på Trianglen har ansøgt Carlsbergfondet om illumination af monumentet, bevilget. Passer det sammen, vil overborgmesteren kunne trykke på kontakten.

Se nyeste version af Programmet, som tænktes gennemført uden publikum pga coronakrisen.

Se Grænseforeningens referat af arrangementet.

Læs talerne og se billeder fra arrangementet 14. maj 2020.

Torsdag 14. maj 2020 kl. 14:45
Taksigelseskirken
Herefter tager vi metroen fra Trianglen til Vibenhus Runddel.
Afholder møde sammen med Taksigelseskirken Jagtvej 165, som efterfølgende serverer kaffe og kage. Sognepræsten Julie Damlund fortæller om Taksigelseskirken (navngivet som tak for genforeningen). Biskop Peter Skov-Jakobsen deltager i arrangementet. Biskoppen er bragt i forslag som den nye formand for Grænseforeningen, afstemning 17. oktober på sendemandsmødet.

Se nyeste programændringer hér. En ny genforeningsøl præsenteredes.

Onsdag 10. juni 2020 kl. 14
Den slesvigske sten i Dyrehaven
Se: Bilag om Den Slesvigske Sten
Arrangement ved den slesvigske sten i Jægersborg Dyrehave, på sletten tæt på Eremitageslottet. Stenen bærer indskriften (næsten ulæseligt): Intet Danmark uden Slesvig, intet Slesvig uden Danmark. Til minde om slesvigernes besøg den 30. juni 1861 og 5. september 1865. To historikere har rejst pengene til vedligehold/genhugning af bogstaver, Grænseforeningen er medsponsor. Stenen er lige nu nedtaget til restaureringen.
Stenen markerer utallige grundlovsmøder, herunder socialdemokratiets vugge, da man ikke måtte holde møder på fælleden. Folketingets formand Henrik Dam Kristensen er en af dem, der holder tale.

Læs om forløbet: Taler og foto.

Lørdag 11. juli 2020 kl. 14
Frederiksbergs Sønderjyske Kvarter
En vandringstur i Frederiksbergs 'Sønderjyske kvarter', som blev navngivet i 1920, men først bebygget i løbet af 1920'erne. 11 gader er opkaldt efter kendte slesvigere/sønderjyder. Rådmand Nikolaj Bøgh vil stå for vandringen og fortællingen.
Arrangementet starter på hjørnet af Sønderjyllands Allé og Chr. Paulsens Vej kl. 14:00, og kl. 15:00 indvies den nye mindesten på hjørnet af Mørk Hansens Vej og Sønderjyllands Allé. Stenen har teksten: Intet Danmark uden Slesvig, Intet Slesvig uden Danmark. Til minde om 100-året for Nordslesvigs genforening med Danmark i 1920.

Kl. 15:30 er der inviteret til havefest på Arveprins Knuds Kollegium, Jacoby Allé 13, Frederiksberg.

Stenen er bevilget af Frederiksbergfonden og BHJ Fonden. Frederiksberg Kommune har godkendt placeringen.

Beretning fra forløbet:
A) Anders Kaares fotoalbum
B) Anders Kaares tale
C) Nikolaj Bøghs tale
D) Program side 4-1
E) Fondene side 2-3

 

Onsdag 21. oktober 2020 kl. 19:30–21:00
Musica Ficta – Grænselandets sangskat
Taksigelseskirken, Jagtvej 165. Deltagelse er gratis.

Vokalensemblet Musica Ficta og dirigent Bo Holten fejrer genforeningsjubilæet med en særlig CD-indspilning på pladeselskabet dacapo. CD'en er en antologi over de væsentligste danske sange om og fra Slesvig og grænselandet.
Koncerten præsenterer sangene i udvalg og suppleres med Bo Holtens fortællinger om perioden og sangenes tilblivelse. Udgivelsen støttes af Grænseforeningen.
Deltagelse er gratis.

Onsdag 2. december 2020 kl. 18:30
Ndr. Fasanvej 124B, st.tv.
Julemødet 2020 i vore lokaler Nordre Fasanvej 124 B.

AFLYST pga corona.


Se nærmere i Håndslag. Husk forhåndstilmelding på gkf@graensekf.dk eller ved at indsende tilmeldingsblanketten.2021

Tirsdag 8. juni 2021 kl. 19:00
Ndr. Fasanvej 124B
Generalforsamling 2021 i vore lokaler Nordre Fasanvej 124 B stuen til venstre.
Tilmelding skal være modtaget senest 1. juni 2021.
E-mail: gkf@graensekf.dk
Der er stillet følgende forslag: "At betalingen for Dybbølmærke-arket er med i kontingentet, altså 200 kr. + 25 kr. for pensionister."
Forslaget blev af administrative hensyn ikke vedtaget.
Alle personvalg var genvalg.

Mandag 18. oktober 2021 kl. 18:00
Restaurant Allégade 10 Frederiksberg
Genforeningsmøde med Pernille Juhl.
Den 18. oktober 2021 kommer forfatter Pernille Juhl og fortæller om sin bog 'Genforening'.
Bogen handler om ildsjælen H. P. Hanssens liv frem til Genforeningen i 1920. Han var udpræget familiemenneske og gjorde sin indflydelse gældende som journalist, redaktør, politiker og i en kort periode tilmed som minister.
Allerede fra sin pure ungdom i midten af 1880'erne startede H. P. Hanssen en nationalitetskamp for at få Nordslesvig tilbage til Danmark. Han opnåede mange positive resultater inden genforeningen i 1920, som havde stor indflydelse på mange hårdtplagede nordslesvigeres liv, hvor myndighedschikane og forfølgelse var en del af dagligdagen.
I foredraget hører vi om vigtige historiske begivenheder op til og under genforeningen samt om bogens tilblivelse, herunder forfatterens researcharbejde.
Pris 300 kr. inkl. teatermenu: forret laks, hovedret oksefilet. Start kl. 18:00.
Tirsdag 30. november 2021 kl. 18:30
Ndr. Fasanvej 124B sttv
Julemødet 2021 i vore lokaler Nordre Fasanvej 124 B stuen til venstre.
Tilmelding skal være modtaget senest 22. november 2021.
E-mail: gkf@graensekf.dk ~ Se: Tilmeldingsblanket.
Vi får en juleplatte til 150 kr. ~ Drikkevarer på egen regning.
Dan Mølholm sørger for sang og musik; og til sidst har vi julelodtrækning med gevinster.
Se nærmere i Håndslag.

2022

Tirsdag 8. februar 2022 kl. 18:00
Allégade 10
Gule ærter 2022 på Restaurant Allégade 10, Frederiksberg.
Aftenens taler: Harro Hallmann fra det tyske mindretal.
Harro Hallmann er kommunikationschef for det tyske mindretals hovedorganisation samt leder af mindretallets sekretariat i København.
Han fortæller om:
  • landsdelens historie set med det tyske mindretals øjne
  • sprogpolitiske krav og hvorfor tosprogede byskilte er vigtige
  • hvad vi fejrede i 2020 – eller, hvad vi burde have fejret
  • hvorfor grænselandet bør anerkendes som international kulturarv.
Pris 300 kr. inkl. gule ærter og pandekager med is. Start kl. 18.00
Husk tilmelding til gkf@graensekf.dk   Se blanket med oplysninger og tilmelding.

2023

Mandag 13. februar 2023 kl. 18:00
Allégade 10, Frederiksberg
10. februar-mødet 2023
Ved det traditionelle 10. februar-møde på restaurant Allégade 10 på Frederiksberg serveres gule ærter med tilbehør og pandekager.
Dette års taler er friseren Lars Harms, der er gruppeformand i Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og medlem af landdagen i Kiel. Han vil fortælle om det frisiske mindretal: Friserne i Slesvig-Holsten.
Se: blanket med oplysninger og tilmelding.

Tirsdag 18. april 2023 kl. 19:00
Ndr. Fasanvej 124B
Generalforsamling 2023 i vore lokaler Nordre Fasanvej 124 B stuen til venstre.
Tilmelding skal være modtaget senest 11. april 2023 af hensyn til kaffebordet.
Dagsorden i Håndslag.
Se: tilmeldingsblanket. E-mail: gkf@graensekf.dk


Fredag 18. augustmandag 21. august 2023
Studietur Sydslesvig
Studietur 2023 med Grænseforeningen Frederiksborg (Hillerød).
Tilmelding skal være modtaget senest 30. maj 2023 af Bent Kauffmann i Hillerød.
Arrangementet kan ses her.
E-mail: bent@panikrejser.dk - Tel. 61 22 92 55.


Torsdag 30. november kl. 18:30
Julefrokost
Ndr. Fasanvej 124B
Julefrokost 2023 i foreningens lokaler på Ndr. Fasanvej.
Tilmelding på blanket eller ved e-mail. Se blanketten for tilmeldingsfrist m.v.
Arrangementet kan ses i medlemsbladet Håndslag.
E-mail: gkf@graensekf.dk.
Grænseforeningens historie udkom 2. december 2019.